stratégiai terv

A stratégiai menedzsment folyamata

stratégiai menedzsment folyamata
Szerző Sipos Ottó

A stratégiai menedzsment folyamata alapvető jelentőségű minden vállalkozás számára, ami hosszú távú sikereket szeretne elérni a változó piaci környezetben.

Lehetővé teszi, hogy megtervezzük a stratégiánkat, útmutatást nyújtson döntéseink során, és felkészítsen minket a piaci kihívásokra.

A stratégiai tervezés fázisa pedig kidolgozza a célok és feladatok kereteit, amik megkönnyítik a későbbi végrehajtást.

A stratégiaalkotás folyamata több lépésből áll, miközben az elképzeléseinket átalakítjuk konkrét cselekvési tervvé.

A folyamat során figyelembe vesszük a belső erőforrásainkat és azok korlátait, felmérjük a külső környezeti tényezőket, és meghatározzuk az optimális irányokat a vállalat számára.

Miután a stratégia megszületik, elengedhetetlen annak hatékony végrehajtása, ami a terv alapos ismerete és a szervezeti struktúra összehangolása révén valósítható meg.

A stratégiai végrehajtást követően pedig fontos a végrehajtás folyamatos ellenőrzése és a stratégiai kontroll, mely folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy kézben tartsuk a stratégiai célok elérését, és időben reagáljunk az esetleges eltérésekre.

Ezután a stratégiai megújulás szakasza következik, amely során elemezzük és újragondoljuk az eddigieket, hogy vállalkozásunk mindig naprakész legyen és alkalmazkodni tudjon a folyamatosan változó piaci követelményekhez.

Kulcsfontosságú megállapítások

 • A stratégiai menedzsment folyamata elengedhetetlen a célok hosszú távú eléréséhez.
 • A stratégiaalkotástól a végrehajtáson át a kontrollig minden lépés döntő jelentőségű.
 • A folyamatos felülvizsgálat és megújulás biztosítja a vállalat versenyképességét.

Stratégiai tervezés alapjai

A stratégiai tervezés meghatározza, hogyan érhetjük el hosszú távú céljainkat.

A folyamat alapjai közé tartoznak

 • céljaink okos megfogalmazása
 • a döntéshozók és érdekelt felek bevonása
 • a környezeti faktorok alapos elemzése.

A stratégiai menedzsment céljai

 • Hosszú távú iránymutatás: Meghatározzuk vállalkozásunk irányvonalát és céljait, amik hosszú távon biztosítják a sikerességet és a fenntarthatóságot.
 • Versenyelőny kialakítása: Kidolgozzuk azokat a tényezőket, amik megkülönböztetnek minket versenytársainktól.
 • Környezeti adaptáció: Folyamatosan figyelemmel kísérjük a belső és külső környezeti változásokat, hogy időben alkalmazkodhassunk hozzájuk.

A stratégiai tervezés szereplői

 • Vezető(ség): A döntéshozók, akik a stratégiai irányokat kijelölik és jóváhagyják.
 • Munkatársak: A vállalkozás dolgozói, akiknek bevonása elengedhetetlen az ötletek diverzitásának és a stratégia sikeres végrehajtásának érdekében.
 • Stakeholderek: További érintettek, mint például befektetők, ügyfelek, beszállítók, akiknek érdekeit szintén szem előtt kell tartani.

Egy keiemelt eszköz, a SWOT elemzés

Kapcsolódó tartalom: Ezt a témát részletesen tárgyalom ebben a SWOT elemzésről szóló posztban.

Átfogóan, ezeket elemezzük:

 • Erősségek (Strengths)
  • Szervezeti kompetenciák: Olyan belső erőforrások és képességek, amelyek előnyt biztosítanak.
  • Piaci pozíció: A vállalkozás jelenlegi helyzete a piacon.
 • Gyengeségek (Weaknesses)
  • Fejlesztendő területek: Ahol a vállalat javításra szorul.
  • Erőforrás hiányosságok: Az erőforrások hiánya, ami hátráltathat bennünket.
 • Lehetőségek (Opportunities)
  • Piaci rések: Azoknak a területeknek az azonosítása, ahol a cég növekedhet vagy javíthat.
  • Technológiai fejlődés: Az új technológiák kihasználása.
 • Veszélyek (Threats)
  • Versenytársak: A versenytársak lépései, amelyek veszélyeztethetik pozíciónkat.
  • Piaci változások: A válalkozást érinthető külső változások, mint például gazdasági ingadozások vagy szabályozási környezet.

Stratégiaalkotás folyamata

A stratégiaalkotás folyamatának alappillérei közé tartozik a külső és belső környezet alapos elemzése, illetve a stratégiai lehetőségek kidolgozása.

Külső környezet elemzése

A külső környezet elemzése során megvizsgáljuk a piaci versenyt, a jogi környezetet, valamint a gazdasági és technológiai trendeket. Cél, hogy meghatározzuk azokat a lehetőségeket és fenyegetéseket, amelyek hatással lehetnek stratégiai terveinkre.

 • Piaci verseny
  • Versenytársaink mérete és piaci részesedése
  • Új belépők esélyei és az ágazati dinamika
 • Jogi környezet
  • Aktuális és várható szabályozások
  • Szabályozási változások lehetséges hatásai
 • Gazdasági trendek
  • Makrogazdasági mutatók alakulása
  • Pénzügyi piacok főbb jelzései
 • Technológiai fejlődés
  • Új technológiák terjedése
  • Innovációkra való nyitottság

Belső környezet elemzése

A belső környezet elemzésekor cégünk erőforrásait, kompetenciáit és folyamatait értékeljük, hogy megértsük belső erősségeinket és gyengeségeinket. Erre támaszkodva tudjuk meghatározni a fejlesztendő területeket.

 • Erőforrások
  • Pénzügyi helyzetünk és erőforrás-ellátottságunk
  • Humánerőforrások képzettsége és motivációja
 • Kompetenciák
  • Kulcskompetenciáink és piaci differenciáltságunk
  • Főbb kompetencia hiányok és fejlesztési lehetőségek
 • Folyamatok
  • Operatív tevékenységeink hatékonysága
  • Ügyfélkapcsolatok és belső kommunikáció minősége

Stratégiai alternatívák generálása

Miután elemeztük a külső és belső környezetet, több elképzelést dolgozunk ki a jövőre vonatkozóan. Ez magában foglalja a különféle célok és stratégiai irányok megfogalmazását, figyelembe véve az észlelt lehetőségeket és kihívásokat.

 • Lehetséges célok:
  • Rövid és hosszú távú célok kijelölése.
  • Prioritások és erősségek kiaknázása.
 • Stratégiai irányok:
  • Innováció és piaci kiterjeszkedés.
  • Termékfejlesztés és ügyfélkapcsolatok erősítése.

Stratégiai végrehajtás

A stratégiai végrehajtás során gondosan kidolgozzuk és pontosan követjük terveinket, hogy céljainkat sikeresen elérjük.

strategiai-tervet-kesztenel

Stratégiai célok meghatározása

Tisztázzuk stratégiai céljainkat. Ezeket SMART (specifikus, mérhető, elérhető, releváns, időben meghatározott) kritériumok szerint határozzuk meg. Például: növelni kívánjuk piaci részesedésünket 5%-kal a következő két évben.

 • Specifikus: piaci részesedés növelése
 • Mérhető: 5%-os növekedés
 • Elérhető: reális erőforrásokkal
 • Releváns: összhangban a vállalati stratégiával
 • Időben meghatározott: 2 év alatt

Akciótervek készítése

A következő lépésben részletes akcióterveket készítünk minden egyes cél elérésére. Például, ha piaci részesedés növelése a cél, kidolgozunk egy marketing stratégiát, amely meghatározza a célközönséget, az üzeneteket és a kommunikációs csatornákat.

 1. Célközönség: Az Y generáció tagjai
 2. Üzenet: Innovatív termékeink egyedisége
 3. Csatornák: Közösségi média, online hirdetések, PR cikkek

Stratégia követése és ellenőrzése

Végül, folyamatosan monitorozzuk és értékeljük a strategiai terv megvalósulását. Ezt KPI-ok (kulcs performancia mérőszámok) és rendszeres jelentések segítségével tesszük.

 • KPI 1: A piaci részesedés növekedése %-ban
 • KPI 2: A marketing kampányok megtérülése
 • Rendszeres jelentések: Havonta, negyedévenként, évente

Ezekkel a KPI-okkal és egyéb jelentések készítésével azonnal és hatékonyan reagálhatunk az esetleges eltérésekre és módosíthatjuk a stratégiát, ha kell.

Stratégiai kontroll

Stratégiai kontroll során felülvizsgáljuk és értékeljük a stratégiai terv megvalósításának hatékonyságát. A cél az, hogy biztosítsuk a kitűzött célok elérését, és szükség szerint módosítsuk a stratégiát.

Teljesítménymérés

A teljesítménymérés keretében kulcsszámokat és mutatókat definiálunk az előrehaladás nyomon követésére. Tipikus eszközeink közé tartoznak a:

 • Balanced Scorecard: Egy kiegyensúlyozott pontkártya rendszer, ami pénzügyi, ügyfélszempontú, belső folyamatos fejlődési és tanulás és növekedési perspektívákat ötvöz.
 • KPI-ok (kulcs performancia mutatók): Specifikus, mérhető értékek, amik az üzleti célok elérését tükrözik, például piaci részesedés vagy ügyfélelégedettség.

Visszacsatolás és korrekciók

A stratégiai kontroll során visszacsatolást gyűjtünk, amiből megtudjuk, hogy az aktuális irány megegyezik-e a tervezettel vagy szükségesek-e korrekciók. Ezt követő lépéseink:

 1. Folyamatosan gyűjtjük az adatokat a teljesítményről.
 2. Az adatokat elemzés alá vetjük, hogy azonosítsuk az esetleges eltéréseket.
 3. Ha eltérést észlelünk, akkor gyorsan cselekszünk a kézben tartott korrekció vagy stratégiai alkalmazkodás érdekében.

Stratégiai megújulás

A stratégiai megújulás mindannyiunk számára elengedhetetlen a piaci versenyképesség fenntartásához. Ez a dinamikus folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz és proaktívan alakítsuk üzleti stratégiánkat.

Folyamatos tanulás és fejlesztés

A folyamatos tanulás és fejlesztés kulcsa, hogy megértjük üzleti környezetünk változásaiban rejlő lehetőségeket és kihívásokat.

 • Piacelemzés: Rendszeresen értékeljük a piaci trendeket és változásokat.
 • Szervezeti kompetenciák: Fejlesztjük csapatunk készségeit és tudását az új kihívásoknak megfelelően.

Innováció menedzsment

Az innováció menedzsmentje során célunk, hogy elősegítsük az új ötletek kialakulását és megvalósítását.

 • Ötletgenerálás: Kreatív gondolkodásra ösztönzünk minden területen.
 • Projektmenedzsment: Az ötleteket strukturált folyamatokon keresztül valósítjuk meg.

Gyakori kérdések

Mik azok a lépésesek és módszerek, amelyek a stratégiai tervezést meghatározzák?

A stratégiai tervezés magába foglalja a külső és belső környezet elemzését, a hosszú távú célok meghatározását és a stratégiai célok lefordítását konkrét tervvé. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú a SWOT-analízis és a konkurenciaelemzés alkalmazása.

Milyen szerepet tölt be a hatalom és érdek mátrix a stratégiai döntéshozatali folyamatban?

A hatalom és érdek mátrix pontosan feltárja a szervezet különböző érdekcsoportjainak befolyását és motivációit. Ez a módszer segít abban, hogy megértsük, a stakeholder-ek hogyan érintik a stratégiai döntéseinket, és hogyan kezeljük ezeket az érdekeket.

Hogyan lehet a stratégiai elemzés eredményeit hatékonyan integrálni a vállalkozás vezetési gyakorlataiba?

Stratégiai elemzésünk eredményeit úgy integráljuk a vezetési gyakorlatokba, hogy beépítjük azokat a célok meghatározásába, a döntéshozatalba és a teljesítménymenedzsmentbe, biztosítva így, hogy a stratégiánk végrehajtása összhangban álljon a realitásokkal.

Melyek a stratégiai menedzsment alapelvei, és hogyan befolyásolják a szervezeti teljesítményt?

Az alapelvek közé tartozik a folyamatos tanulás és adaptáció, a belső és külső környezet pontos ismerete, valamint a hosszú távú gondolkodás és fenntarthatóság. Ezek közvetlenül hatnak a szervezeti agilitásra és a sikerességre.

Milyen módszerek és eszközök állnak rendelkezésre a stratégiai döntések értékelésére és végrehajtására?

Többféle módszert és eszközt használunk, mint például a Balanced Scorecard, amely a stratégiai célkitűzések és teljesítménymutatók egyensúlyát biztosítja, vagy a PESTEL-analízis, amely a környezeti tényezők széles skáláját értékeli.

Miként határozza meg a stratégiai menedzsment a vállalkozás hosszú távú céljainak és irányainak kialakítását?

Az általunk alkalmazott stratégiai menedzsment folyamata elősegíti a hosszú távú célok tisztázását, valamint a szervezeti irányok és kezdeményezések kijelölését, amivel biztosítjuk a vállalati jövőbeni növekedését és versenyképességét.

Így néz ki a stratégiai menedzsment folyamat teljes spektrumában.

Kapcsolódó tartalom: ha egyszerű, gyors stratégiai tervezést szeretnél, fontold meg a Stratégiai Profit Aktivtor használatát.

AI képzés - Prompt engineering kezdőknek

A szerzőről

Sipos Ottó

Sipos Ottó a Clear Online és a csaladapa.hu alapítója.
Tudásportálok üzleti, termék és tartalomfejlesztési vezetője.
Digitális marketing szakértő
A Clear Online képzésein 15 éves online vállalkozási tapasztalatát osztja meg veled.