stratégiai terv

Stratégiai tervezés és taktikai tervezés – mi a különbség?

Szerző Sipos Ottó

Ha szeretnél kellően bonyolult összefüggésekben vagy egy nagyvállalati struktúrán belül gondolkodni a tervezésről, több irodalom azt ajánlja, hogy készíts stratégiai tervet, taktikai tervet és operatív tervet.

Ebben a hármas megközelítésben:

 • A stratégiai terv egy hosszú távú tervet jelent, vízióval, misszióval, átfogó célokkal ahová a vállalkozás el szeretne jutni.
 • A taktikai terv egy középtávú gondolkodás, ami lebontja a stratégiai terv által megfogalmazott célokat számszerű célokká nem csak a vállalkozás egésze részére, hanem egy összetettebb vállalkozás esetén az egyes divíziók, osztályok, csoportok szintjére is.
  Hozzátartozik a számszerűsített célokhoz annak megtervezése is, hogy milyen erőforrásokat (embereket, pénzt, egyéb eszközöket…) terveznek felhasználni a célok eléréséhez.
  Emellett megtervezik, hogy a célokat az erőforrásokkal milyen tervezett feladatokhoz rendelik hozzá, továbbá egy kellően alapos tervnél jelzőszámokat, mérőszámokat rendelnek a feladatok előrehaladásának tervezett méréséhez.
 • Az operatív tervezés a három közül az, ami a leginkább konkrét cselekvési lépéseket, erőforrás felhasználásokat megfogalmazó szándék.

A stratégiai és taktikai tervezés időhorizontja

Amikor stratégiai tervről esik szó, akár a vállalkozás több éves előretekintése is szerepel a tervekben, de mindenképpen egy átfogó, hosszú távú gondolkodás áll mögötte.

A taktikai terv már egy jobban belátható, jellemzően 1 éven belüli időszakra készül.

Az operatív terv kötődik leginkább a konkrét, jól belátható, akár nagy változásokat tartalmazó környezetben is jól tervezhető, legkisebb bizonytalanságot tartalmazó cselekvések, erőforrások tervezéséhez, ezért ritkán jelent egy évnél hosszabb távú tervezést.

Egy más felbontású stratégiai vs taktikai tervezés

A fentiekben egy inkább nagy szervezeti egységekre jellemző tervezési síkokat, azok különbségét ismerhetted meg.

Egy jóval egyszerűbb, ezzel együtt sokkal gyorsabb tervezést is lehetővé tevő megközelítés szerint érdemes stratégiai útitervet (roadmap) kialakítani az alábbi lépések mentén:

 • célok
 • stratégia
 • taktikai kezdeményezések
 • mérési paraméterek

Így nézhet ki egy cél mentén a kialakítása

példa/minta stratégiai útiterv (roadmap) kialakítására

Stratégiai roadmap

Egy vállalkozás célja lehet például az árbevétel 20%-kal való növelése.

Miután elvégezte a SWOT elemzést, a vállalkozás tisztába kerül a piaci környezettel, és ez alapján különböző stratégiákat fontolhat meg. Ilyenek lehetnek például:

 • a termékportfólió szélesítése
 • az árak növelése
 • az értékesítési csatorna szélesítése

Választhatja mindet vagy közülük néhányat, és ezek részei lehetnek a vállalkozás stratégiai tervének.

A kiválasztottakhoz aztán kidolgozhatja a taktikai megközelítéseket, ami nem más, mint, hogy milyen lépésekkel kívánja azokat elérni.

Ha stratégiai elemnek választotta például a termékportfólió szélesítését, ehhez egy lehetséges taktikai megközelítés lehet egy piacfelmérés, hogy további, a célcsoport számára fájó problémákat tárjanak fel, amiért azok fizetni is hajlandóak.

Minden stratégiai terv elemhez több lehetséges taktikai kezdeményezés dolgozható ki, amiből a vállalkozás végül kiválaszthatja azokat, amik legoptimálisabbak emberi erőforrás, kapacitáskihasználás, költségek, időráfordítás stb. szempontjából.

A stratégiai roadmap negyedik elemeként az egyes taktikai elemek végrehajtásának állapot ellenőrzéséhez szükséges mérőszámokat lehet felvázolni. Ezzel tudja a vállalkozás követni év közben, hogy hol tartanak a cél eléréséhez szükséges egyes komponensek teljesítésében.

Kell ez neked az vállalkozásod online stratégiájának megalkotásához?

A legtöbb kisvállalkozásnál teljesen felesleges azon spekulálni, hogy az a terv, ami egyébként tartalmazza

 • a jelenlegi helyzet elemzését,
 • a tervezés kiválasztott horizontjának megfelelő célok felvázolását,
 • a célok eléréséhez elhatározott akciókat
 • az akciók kivitelezéséhez tervezett erőforrásokat
 • a tervhez képesti előrehaladás méréséhez kialakított mérőszámokat

éppen stratégai vagy taktikai tervnek minősül-e.

Érdemes minél egyszerűbben, minél gyorsabban végezni a célrendszer, a stratégiai útiterv felépítésével, aztán nekilátni a megvalósításnak.

strategiai-tervet-kesztenel

A szerzőről

Sipos Ottó

Sipos Ottó a Clear Online és a csaladapa.hu alapítója.
Tudásportálok üzleti, termék és tartalomfejlesztési vezetője.
Digitális marketing szakértő
A Clear Online képzésein 15 éves online vállalkozási tapasztalatát osztja meg veled.